Információk a kerti hulladékégetésről

Tájékoztatás a kerti hulladék égetésével kapcsolatban.

 

Avar és kerti hulladék égetési rendje

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az őszi munkák kezdetével kapcsolatos avar és kerti hulladékégetési tevékenységekkel kapcsolatban a Dunabogdány Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/1998 (VI.22.) önkormányzati rendelete az irányadó.

A rendelet fontosabb pontjai:

 • Avart és kerti hulladékot nyílttéren égetni, megfelelő légköri viszonyok esetén március 1-től május 31-ig, valamint október 1-től november 30-ig terjedő időszakban, szerdai napokon 08:00 és 18:00 óra, illetve szombaton 08:00 és 14:00 óra között lehetséges. A munkaszüneti és ünnepnapokon tilos!
 • Ipari eredetű, veszélyes és egyéb kommunális hulladék égetése tilos!
 • Az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, főként komposztálás útján.
 • A kerti hulladékot égetése esetén előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1 talicskányi) adagokban történhet.
 • Közterületen kerti hulladékot égetni tilos!
 • Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás esetén tilos az égetés! Tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad!
 • Az égetés során okozott esetleges károkért a tűz gyújtója felelős.
 • A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a szomszédok előzetes tájékoztatása után lehetséges.
 • Az égetés során kerülni kell a nagy füst és szaghatással járó égetés továbbfolytatását a levegő tisztaságának védelme érdekében.
 • Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt.
 • Elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres körzetében tilos a nyílttéri égetés.
 • Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni, az égetés befejezése után gondoskodni kell a tűz vízzel történő eloltásáról, vagy földtakarásáról annak érdekében, hogy a tűz más területen ne okozhasson kárt.
 • Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából légszennyező, bűzös, vagy tűzveszélyes segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata.

A rendelet teljes terjedelmében a http://www.dunabogdany.hu/hatalyos-rendeletek címen olvasható.

Ez a rendelet csak Dunabogdány belterületére vonatkozik, a külterületi, nyílttéri égetés feltételeit az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról tartalmazza.

Az esetleges országos tűzgyújtási tilalomról a www.katasztrofavedelem.hu oldalon tájékozódhat.

A rendeletben foglaltak be nem tartása esetén közigazgatási bírság kiszabására kerülhet sor.

Dr. Németh József jegyző