Dunabogdányi Református Egyházközség

Dunabogdányi Református Egyházközség

Visegrádi Református Leányegyházközség

 

Dunabogdányi református templom: 2023 Dunabogdány, Hunyadi utca 1.

Visegrádi református templom: 2025 Visegrád, Fő út 165 hrsz. (a Fő út Dömös felőli végén)

 

Lelkészi hivatal: 2023 Dunabogdány, Hunyadi utca 1

                              telefon/telefax: 06 26 391034

Lelkipásztor: Vörös Ákos

                        telefon: 06 30 9552473

Gondnok: Pályi Gyula

                   telefon: 06 30 9917330

 

Istentiszteletek:

            Dunabogdányban: minden vasárnap délelőtt 10 óra 30 perckor

            Visegrádon: minden vasárnap délelőtt 9 órakor

            Ünnepnapi istentiszteletek (Karácsony, Húsvét, Pünkösd):

            Dunabogdányban: ünnep első és második napján délelőtt 10 óra 30 perckor

            Visegrádon: ünnep első napján 9 órakor

            Reformáció emléknapján (október 31.):

            Dunabogdányban délelőtt 10 óra 30 perckor

            Visegrádon délelőtt 9 órakor

Bibliaóra: Dunabogdányban október 1-től Pünkösdig minden héten csütörtökön 18 órakor az

                 Imateremben

 

Az egyházközségek rövid története:

 

Dunabogdány:

A török megszállás után 1580-ban már létezett itt a református gyülekezet. Szegedi Kiss István püspök úr 1580-ban és 1582-ben a Pesttől északra fekvő gyülekezeteket végiglátogatta, Bogdány nevét is megemlítik. Az 1600-as években a lakosok kizárólag az új hitvallást követik. Az állandó háborúskodások majd pestisjárvány miatt miatt a lakosság nagyon megfogyatkozik, a templom romossá válik. 1723-25 között gróf Zichy Péter svábokat telepíttet be a faluba, a templomot átadatja a betelepült  katolikusoknak. Az 1759-es összeírás szerint Bogdánynak 990 római katolikus és 100 református vallású lakosa van. 1802-ben építik meg új helyen a ma is használt, azóta többször felújított, református templomot.

 

Visegrád:

A dunabogdányi református lelkész 1910-ben, Karácsonykor tartott első alkalommal úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet egy magánházban. A gyülekezet Dunabogdány szórványa lett. 1931-ben megalakul a visegrádi fiókegyházközség. 1938-ban megvásárolnak egy lakóházat és augusztusra átalakítják imaházzá. Az imaházat használták 2007 -ig, ekkor eladták. 2003-ban elkezdődött egy új templom építése, amihez az imaház árát is felhasználták. Ennek felszentelése 2009-ben, Pünkösdkor történt meg. Az egyházközség 2011-től leányegyházközség, a szolgálatot a dunabogdányi lelkész látja el.