Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda

Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda

Nemzetiségi nyelvű elnevezés: BOGDANER KINDERGARTEN.

Rövidített neve: DUNABOGDÁNYI ÓVODA.

Elérhetőség:
Dunabogdány, Óvoda u. 2-4.
T.:06/26 391-075
E-mail :ovoda@dunabogdany.hu

ovoda_logo_szines_kicsi.jpg

Intézményünk a falu centrumában, az általános iskola, a Sportcsarnok, az uszoda és az orvosi rendelők közelében található. Ötcsoportos óvodánk 2 különálló épületben működik. A háromcsoportos épület 2004-ben, míg a kétcsoportos épület 1971-ben épült.

Hatalmas játszóudvarokkal, és kerttel rendelkezünk, melyek árnyékos, füves területeivel, mozgásfejlesztő játékaival elegendő mozgásteret biztosítanak óvodásainknak.

Óvodánkat 1898-ban alapították részben azért, hogy a német nemzetiségű gyerekek magyarul is megtanuljanak beszélni, így készítették őket fel az iskolára annak idején. Mára ez a feladat annyiban módosult, hogy gyermekeinket mi ismertetjük meg a nemzetiségi nyelvvel és hagyományokkal, hogy a későbbiekben se merüljön feledésbe hová tartozásuk.

Repülés 1 619.jpg 1970 óta óvodánk német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda. Nevelési gyakorlatunk alapja a nyelvhez, a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony megalapozása.

Óvodánk 125 férőhelyes.

Személyi feltételeink: Óvodánkban 21 fő dolgozik, ebből 11 óvónő, 1 gyógypedagógus, 1 pedagógiai asszistens, 5 dajka, 1 óvodatitkár, 1 mosogató, 1 karbantartó. Ezen kívül heti rendszerességgel 3 órában pszichológus végez családterápiás munkát, gyermekek vizsgálatát, megfigyelését, tanácsadást. Nevelőtestületünket évtizedek óta jól összeszokott, jól képzett óvónők alkotják. Minden csoportban 2 óvónő foglalkozik a gyerekekkel, a nevelő pár egyik tagja német nemzetiségi óvónői oklevéllel rendelkezik. Óvónőink folyamatosan képzik magukat, alkalmazkodva a kor szelleméhez, változásaihoz. Gyógypedagógusunk értelmi fogyatékosok, mozgásfogyatékosok fejlesztésére jogosító diplomával, és logopédiai tanári diplomával rendelkezik. E gyógypedagógiai háttér birtokában felvállaljuk a községünkben élő értelmi-, beszéd-, mozgás terén eltérő fejlődést mutató SNI gyerekek integrált nevelését, fejlesztését. A logopédiát, mint alapellátást végezzük.

Tárgyi feltételeink: Csoportszobáink tágasak, világosak, jól felszereltek. Berendezési tárgyaink – önkormányzati támogatásnak és pályázati pénzeknek köszönhetően - megfelelnek a XXI. sz. elvárásainak. Rendelkezünk egy nagyon jól felszerelt tornaszobával , ahol minden nap gyermekeink mozgásfejlesztését végezhetjük. Az óvoda logopédusa külön logopédiai szobában foglalkozik a gyerekekkel , kitűnő eszközökkel.

Nagycsoportosaink az önkormányzat jóvoltából heti egy alkalommal ingyen úszásoktatáson vehetnek részt a falu tanuszodájában.

Gyermekeinkkel sokat sétálunk, kirándulunk a Duna mellett, a környező hegyekben barangolunk, a kőbányában köveket gyűjtögetünk, madarakat etetünk az óvodakertben, kerékpározunk a bicikliúton, a Helytörténeti Múzeumot is évente látogatjuk. Kirándulásokat szervezünk a közeli Visegrádra, Állatkertbe, Mackóparkba, Színházba, Repülőtérre, Tropicariumba, Planetáriumba, Közlekedési, ill. Természettudományi Múzeumba.

Egy évben 4-5 alkalommal magyar és német bábszínházi előadást szervezünk az óvodásainknak, az előadók  igényes mesékkel szórakoztatnak bennünket.

Szoros kapcsolatot tartunk az általános iskolával, a zeneiskolával, akik már hagyományosan Tavaszi Hangversenyt adnak nekünk. Kapcsolatot tartunk Dunabogdány civil szervezeteivel: Dunabogdányi Németekért Alapítvány, Fakult, Kertbarát Kör, Nyugdíjas Klub, Figyelj rám! Egyesület.

Rendszeresen ápoljuk a testvérvárosunkkal, Leutenbach-al a kapcsolatot, 2 évenként utaznak óvónőink Németországba és ők is 2 évente 2 hetet töltenek óvodánkban. E kapcsolat rendkívül gyümölcsöző, rengeteget tanulunk egymástól.

2011-ben megalapítottuk Dunabogdányi Óvodáért Alapítványt. Részletesebb információ: www.dboalapitvany.hu.

Pedagógiai elvünk: érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, a másság elfogadására és megismerésére nevelő élmény gazdag mindennapok szervezése. Tevékeny, gazdag óvodai életet kívánunk megteremteni, melynek során alapvető és legfontosabb tevékenységi formájának a játékot tekintjük, hangsúlyozva a játék önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását.

Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését. Segítjük önkifejezését, személyiségének természetes fejlődését – a gyermek választhat, alakíthat, felfedezhet, tévedhet is. Tehát a gyermeket úgy állítjuk középpontba, hogy élményekkel gazdagítjuk életét. Az évszakok változásaira, a hónapok aktualitására, az ünnepekre épülnek a tevékenységeket gazdagító, továbbfejlesztő témák.

Unser Kindergarten 

Az óvoda dokumentumai

Óvoda dokumentumai Munkatervek Beszámolók Különös közzétételi lista Pályázatokhoz
kétnyelvű pedagógiai program 2013 (1).pdf ÉVES MUNKATERV - elfogadott 2013-2014.pdf Beszámoló 2014.pdf Különös közzétételi lista 2013-2014.pdf Beszámoló Geresdlak.pdf
Zweisprachiges Programm 2013.pdf Éves munkaterv 2014-2015..pdf Beszámoló 2015.pdf Különös közzétételi lista 2014-2015..pdf Artikel über den Besuch in Pécsvárad Besuch in Pécsvárad.pdf
SZMSZ 2013 végleges.pdf ÉVES MUNKATERV 2015-2016. nevelési év.pdf Beszámoló 2016 .pdf Különös közzétételi lista 2015/2016. évre KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA.pdf Bericht über den Besuch in Berkenye Beszámoló Berkenye (2).pdf
HÁZIREND 2016..pdf ÉVES MUNKATERV 2016-2017 (1).pdf Beszámoló 2016-2017 (1).pdf Különös közzétételi lista 2016-2017 nevelési évre.pdf Bericht über den Besuch in Hercegkút.pdf
  ÉVES MUNKATERV 2017-2018.pdf Beszámoló 2018.pdf KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018 (1).pdf

2018 Überregionalen Kontakten mit BMI logo.pdf

HÁZIREND 2018..pdf ÉVES MUNKATERV 2018-2019 (1).pdf Beszámoló 2018-2019.pdf KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018-2019.pdf  

 

 

 

Az Óvodáért Alapítvány hírei

Megtartottuk első Óvodai Alapítványi esténket

Az alapítvány honlapja: http://dboalapitvany.hu/