Archívum - Február 2013

Rendeletek

2013. február 22

Hatályos rendeletek

6/1994 (IV.6.) a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról  
6-1994 (IV.6.).pdf

7/1995 (VII.3.)az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
7-1995 (VII.3.).pdf

7/1996 (III.25.) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
7-1996 (III.25.).pdf

9/1996 (IV.15) a közterületek használatáról
9-1996 (IV.15).pdf

2/1997 (I.6.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
2-1997 (I.6.).pdf

10/1998 (VI.22.) a környezetvédelemről  
10-1998 (VI.22.).pdf

1/2000 (I.10.) a közműves vízellátás és a vízdíjfizetés szabályairól
1-2000 (I.10.).pdf

15/2000 (VI.5) a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről
15-2000 (VI.5).pdf

9/2002 (VIII.30.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj juttatási feltételeiről és az elbírálás szabályairól
9-2002 (VIII.30.).pdf

10/2007 (VI.12.)  az üzletek nyitva tartásának rendjéről
10-2007 (VI.12.).pdf

18/2007 (XII.19.) a helyi adókról
18-2007 (XII.19.).pdf

16/2009 (XII.31.) a közterületek rendjének helyi védelméről és a helyi közbiztonság erősítéséről
16-2009 (XII.31.).pdf

14/2010 (XII.23.) a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról
14-2010 (XII.23.).pdf

15/2010 (XII.23.) az elválasztott rendszerű csatornahálózatra való illegális csapadékvíz bevezetés megakadályozásáról, és a jogtalan magatartást megvalósítók szankcionálásáról
15-2010 (XII.23.).pdf

4/2011 (I.18.)az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról
4-2011 (I.18.).pdf

6/2011 (II.8.) a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról
6-2011 (II.8.).pdf

9/2011. (IV. 12.) a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

10/2011 (IV.12.) járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
10-2011 (IV.12.).pdf

11/2011 (IV.12.) a mezei őrszolgálatról
11-2011 (IV.12.).pdf

12/2011 (V.31.) Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
12-2011 (V.31.).pdf

6/2012. (IV.25) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

12/2012 (VII.18.) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
12-2012 (VII.18.).pdf

14/2012 (IX.13.) a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól
14-2012 (IX.13.).pdf