Közlemény polgármesteri intézkedésről

2020. március 15 - Kategória: Hírek
felkiáltójel.jpg

Magyarország Kormánya a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.

A veszélyhelyzet kihirdetésével rendkívüli jogrend lépett életbe, mely különböző központi és helyi korlátozások bevezetésével jár.

 

Dunabogdány Község Polgármestere a veszélyhelyzet kezelése és terjedésének megelőzése érdekében a következőket rendeli el:

 

1. 

A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvodában 2020. március 16. napjától rendkívüli szünet kerül elrendelésre. Az Óvoda kivételesen indokolt esteben ügyeletet biztosít, kizárólag azon gyermekek számára, ahol mindkét szülőnek továbbra is munkába kell járnia és a gyermek biztonságos felügyelete - időskorú, veszélyeztetett családtagjaik mellőzésével - másképp nem megoldható.

Kérjük minden szülőtől, hogy a mai nap folyamán jelezzék az intézményvezető számára, hogy az ügyeleti ellátást jogosultak-e igénybe venni.

 

2.

A Dunabogdányi Általános Iskola és AMI intézményben 2020. március 16-tól tantermen kívüli digitális munkarend keretei között folyik tovább az oktatás, a gyermekek otthoni felügyeletéről a szülőknek kell gondoskodni. Az esetlegesen felmerülő étkezési igényeket a szülő az intézményvezető felé jelezze.

Kivételesen indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel az Iskola épületében csak napközbeni kiscsoportos gyermekfelügyeletre van lehetőség. Ennek további részleteiről az Iskola ad tájékoztatást.

 

3.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020. március 16-tól március 31. napjáig zárva tart. A bezárás minden állandó programot, foglalkozást és valamennyi rendezvényt érint.

A Könyvtár a könyvtári olvasójegyek, ill. a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejárati idejét a Könyvtár automatikusan meghosszabbítja a szolgáltatások felfüggesztésének idejére, késedelmi díj nem kerül felszámításra.

 

4.

A Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2020. március 16-tól a következők szerint módosul:

Személyes ügyfélfogadás csak korlátozottan, az alábbiakban felsorolt módokon nem intézhető ügyekben (pl: anyakönyvi ügyek) és előzetesen telefonon vagy elektronikusan egyeztett és megadott időpontban lehetséges. A korlátozott személyes ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00 - 18.00 óráig.

 

Ügyintézésre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

  • postai úton a 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre küldött levélben, vagy
  • elektronikus úton a hivatali ügyfélkapun keresztül, továbbá az info@dunabogdany.hu e-mailre, vagy a hivatal egyes ügyintézőinek e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy
  • telefonon a +36-26/391-025 számon.

 

5.

A Sportcsarnok 2020. március 16-tól március 31. napjáig zárva tart. A bezárás minden programot és rendezvényt érint.

 

6.

A Tanuszoda bezárása kapcsán hozott 2020. március 13-án hozott döntést fenntartjuk.

 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

 

Dunabogdány, 2020. március 15.

 

Schuszter Gergely

polgármester