Szociális tűzifa

2019. október 16 - Kategória: Hírek
szoc-tuzifa-kép.jpg

 

Ezúton hívjuk fel a dunabogdányi rászorulók figyelmét, hogy az Önkormányzat — a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás szerint rendelkezésére álló keret mértékéig — idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő igénylésére.

 

Az igényeket a „Kérelem szociális célú tűzifa igénylésére” formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

A kérelemben a kérelmező köteles saját, és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint a jogosultság megállapításának egyéb feltételeiről nyilatkozni, és azokat igazolni.

Szociális célú tűzifa támogatás adható a rendelkezésére álló fából a készlet erejéig, a rászorultság foka szerint természetbeni juttatásként annak a személynek, akinek vonatkozásában az egy főre eső jövedelem

a)   családban élő esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,

b)   egyedül élő esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

Jogosultsági feltétel továbbá, hogy a kérelmező ingatlanának fűtése tűzifával vagy vegyes tüzeléssel legyen megoldva, melyről írásban nyilatkoznia kell.

A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 5 m3 háztartásonként.

 

A kérelmek benyújtásának határideje: 2019. október 31.

 

A kérelem benyújtásának módja és helye:

Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon Dunabogdány Község Önkormányzata (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.).

 

A kérelmek elbírálásának határideje: 2019. november 15.

 

Dunabogdány Község Önkormányzata

Nyomtatvány: kérelem_szoc.tüzifa.pdf