Partnerségi hirdetmény és meghívó

2018. november 19 - Kategória: Hírek

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY és LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ

 

Dunabogdány község településrendezési eszközeinek módosítása

a Református templom és parókia területe (181, 182, 183 hrsz.) vonatkozásában

Dunabogdány Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3) bekezdése bc) pontja, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a „Dunabogdány Község Településrendezési eszközök módosítása” c. dokumentációt a tárgyalásos eljárás végső véleményezési szakaszát megelőzően ezúton partnerségi véleményezésre bocsájtja.

A tervmódosítással kapcsolatos részletes tájékoztatás, munkaközi anyag megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, valamint a www.dunabogdany.hu községi honlapon.

A témával kapcsolatos lakossági fórum:

időpontja

2018. november 26. 17:00 óra

helyszíne:

Polgármesteri Hivatal nagyterme

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban véleményt, észrevételt a lakossági fórumon tehet vagy a véleményét, észrevételét a polgármester részére címezve a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni

  • személyesen,
  • postai úton ajánlott levélben (Schuszter Gergely polgármester, 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre),
  • elektronikus levélben a polgarmester@dunabogdany.hu e-mail címre

a lakossági fórumot követő 8 napon belül.

 

Dunabogdány, 2018. november 19.

 

Schuszter Gergely s. k.

       polgármester

 

Melléklet:

Dunabogdany_SZT_mod_parokia_181115.pdf

Dunabogdany_TSZT_mod_parokia_181115.pdf

Dunabogdany_ TRT_mod_parokia_181115.pdf