Ebösszeírás

2018. március 02 - Kategória: Hírek

labrador.jpgTisztelt Ebtartók!  

Dunabogdány területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján a jogszabályban meghatározott adattartalommal  2018. március 1. – 2018. május 15. között ebösszeírásra kerül sor.  Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni, és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeíró adatlap átvehető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, továbbá letölthető itt: ebosszeiro_adatlap.doc

 

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba az alábbi módok egyikén:

  • postai úton a kitöltött adatlapokat a Polgármesteri Hivatal – 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. címre beküldve,
  • személyesen, a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába leadva.

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. május 15.

 

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

 

Az ebösszeírás során adatot szolgáltatni köteles

  • a 2015. évi ebösszeírás során bejelentett ebek tartója, tulajdonosa;
  • az azóta újonnan a háztartásokba került, az állatorvos által már az országos nyilvántartásba rögzített ebek tartója, tulajdonosa;
  • továbbá a 2015. évi ebösszeírás során be nem jelentett ebek tartója, tulajdonosa.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, amely elkerülése mindannyiunk közös érdeke!

 

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Polgármesteri Hivatal