Avar és kert hulladék égetési rendje

2016. szeptember 26 - Kategória: Hírek

avar2.jpg Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az őszi munkák kezdetével kapcsolatos avar és kerti hulladékégetési tevékenységekkel kapcsolatban az Önkormányzat környezetvédelemről szóló   10-1998 (VI.22.).pdf rendelete az irányadó.

Avar és kert hulladék égetési rendje

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az őszi munkák kezdetével kapcsolatos avar és kerti hulladékégetési tevékenységekkel kapcsolatban az Önkormányzat  környezetvédelemről szóló  10-1998 (VI.22.).pdf az irányadó.

A rendelet fontosabb rendelkezései:

 • Avart és kerti hulladékot nyílttéren égetni október 1-től november 30-ig terjedő időszakban, szerdai napokon 08:00 és 18:00 óra, valamint szombaton 08:00 és 14:00 óra között lehetséges. A munkaszüneti és ünnepnapokon tilos!
 • Ipari eredetű, veszélyes és egyéb kommunális hulladék égetése tilos!
 • Az avart és a kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, főként komposztálás útján.
 • A kerti hulladékot égetése esetén előzetesen szikkasztani, szárítani kell! Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis (maximum 1 talicskányi) adagokban történhet.
 • Közterületen kerti hulladékot égetni tilos!
 • Erősen párás, ködös időben, valamint szélmozgás esetén tilos az égetés! Tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad!
 • Az égetés során okozott esetleges károkért a tűz gyújtója felelős.
 • A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a szomszédok előzetes tájékoztatása után lehetséges.
 • Az égetés során kerülni kell a nagy füst és szaghatással járó égetés továbbfolytatását a levegő tisztaságának védelme érdekében.
 • Tilos a kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi és gyermekintézmények, kulturális és közösségi intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 m-es környezetében, az intézmény működési ideje alatt.
 • Elektromos, távközlési és gázvezetékek 10 méteres körzetében tilos a nyílttéri égetés.

·         Az égetési tevékenység végzése során tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni, az égetés befejezése után gondoskodni kell a tűz vízzel történő eloltásáról, vagy földtakarásáról annak érdekében, hogy a tűz más területen ne okozhasson kárt.

Az általános tűzgyújtási tilalom alól ez a helyi rendelet felmentést nem ad, ha központilag elrendelik a tűzgyújtási tilalmat, akkor azt be kell tartani!

Ez a rendelet csak Dunabogdány belterületére vonatkozik, a külterületi nyílttéri égetés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. A rendelet az erdőkben való tűzgyújtásra sem vonatkozik.

A rendeletet részletesen a www.dunabogdany.hu címen lehet megismerni.

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét a fenti szabályok maradéktalan betartására.

 

Dr. Németh József jegyző