Tájékoztató az építményadó-bevallási és fizetési kötelezettségről

2016. március 01 - Kategória: Hírek
ado2.jpg Az adókötelezettségről és adóbevallásról részletek itt.

T á j é k o z t a t ó

az építményadó-bevallási és fizetési kötelezettségről,

a bevallás benyújtása elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

Adókötelezettség

Dunabogdány Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 18/1997. (XII. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a település kül- és belterületén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények után az ingatlanok tulajdonosait/vagyoni értékű jog jogosultjait (a továbbiakban: tulajdonos, adózó) építményadó fizetési kötelezettség terheli tulajdoni hányaduk arányában.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

 

Adóbevallás

Az építményadó kivetése bevallás alapján történik. Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (használatbavételi/fennmaradási engedély jogerőre emelkedését, illetőleg a tényleges használatbavételt) követő 15 napon belül kell bevallást tennie. Az adókötelezettséget érintő változás esetén a változást követő 15 belül kell bevallást tenni.

Az építményadó-bevallást az erre rendszeresített, „BEVALLÁS építményadóról” elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni. A nyomtatvány kitöltését részletes kitöltési útmutató segíti.

A nyomtatvány és kitöltési útmutató a honlapról letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető.

 

A bevallás benyújtásának elmulasztása esetén

a) az adózó magánszemély 200.000 forintig, más adózó 500.000 forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, továbbá

b) visszamenőleg meg kell fizetni késedelmi pótlékkal növelten az adót, továbbá

c) az adóhiány 50 %-ának megfelelő mértékű adóbírságot kell fizetni.

A mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel.

 

Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy építményadó bevallási kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek.

 

Polgármesteri Hivatal