Elkészült a Dunabogdányi Általános Iskola Körnezetrendezési Koncepció Terve

2015. augusztus 31 - Kategória: Hírek
    iskola udvar.jpg

Dunabogdány hagyományos beépítésű, központi településrészén helyezkedik el az Általános Iskola, vizuálisan és térbelileg is kapcsolódva a Hegyalja utca mellett található katolikus templom erődszerűen elhelyezkedő együtteséhez.

Az 1904-től 2007-ig tartó időszakban folyamatosan fejlődött az iskola épületállománya, így ma az oktatási épületen kívül sportcsarnok, uszoda és egy régi étkező is található a telken.

Az építészeti fejlesztésekhez nem kapcsolódott a környezet, a külső terek megújítása. Az iskolaudvar ma nem tudja biztosítani a szabadtéri tartózkodás megfelelő színvonalú lehetőségeit.

A tervezési feladat célja, hogy a helyszíni vizsgálatokon alapulva, a használókkal közösen kialakítsunk egy olyan  környezetrendezési koncepciót, amely egy hosszútávú fejlesztés lehetőségeit tartalmazza. A speciális elhelyezkedésű és tagolt térrészeket magában foglaló telek kialakítása elégítse ki az iskolai használat valamennyi igényét, legyenek a közösség számára is használható zónái, a gyalogos és gépjármű kapcsolatokat fejleszthető módon biztosítsa.

Z-01. ÁTTEKINTŐ HELYSZINRAJZ TER. MUT..pdf