Hatályos rendeletek

2012. december 31 - Kategória: Rendeletek

Dunabogdány Község Önkormányzat hatályos rendeletei

8/2016 (IX.14.) a szociális célú tűzifa támogatásról

8-2016 (IX.14.).pdf

7/1995 (VII.3.) az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
7-1995 (VII.3.).pdf

7/1996 (III.25.) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről
7-1996 (III.25.).pdf

9/1996 (IV.15) a közterületek használatáról
9-1996 (IV.15).pdf


5/1997. (I. 27.) tiszteletbeli polgári cím adományozásáról, valamint adományozásának rendjéről

5-1997 (I.27.).pdf


10/1998 (VI.22.) a környezetvédelemről  
10-1998 (VI.22.).pdf

1/2000 (I.10.) a közműves vízellátás és a vízdíjfizetés szabályairól
1-2000 (I.10.).pdf

15/2000 (VI.5) a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről
15-2000 (VI.5).pdf

10/2004. (VII. 20.) a talajterhelési díjról

10-2004 (VII.20.).pdf

7/2007 (V.15.) a háziorvosi körzetek meghatározásáról

7-2007 (V.15.).pdf

10/2007 (VI.12.)  az üzletek nyitva tartásának rendjéről
10-2007 (VI.12.).pdf

18/2007 (XII.19.) a helyi adókról
Helyi adók rendelet 18-2007 egységes szerk _(14.11.28_).pdf

16/2009 (XII.31.) a közterületek rendjének helyi védelméről és a helyi közbiztonság erősítéséről
16-2009 (XII.31.).pdf
 

15/2010 (XII.23.) az elválasztott rendszerű csatornahálózatra való illegális csapadékvíz bevezetés megakadályozásáról, és a jogtalan magatartást megvalósítók szankcionálásáról

15-2010 (XII.23.).pdf

4/2011 (I.18.)az élelmezési nyersanyagnormákról és az étkezési térítési díjak megállapításáról
4-2011 (I.18.).pdf

6/2011 (II.8.) a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról
6-2011 (II.8.).pdf

7/2011. (II.22.) a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

7/2011 (II.22.)

7-2011 m (II.22).pdf

9/2011. (IV. 12.) a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

9-2011 (IV.12.)

9-2011 m (IV.12.).pdf

10/2011 (IV.12.) járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

10-2011 (IV.12.).pdf

11/2011 (IV.12.) a mezei őrszolgálatról
11-2011 (IV.12.).pdf

1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

1-2012 (II.9.)

4/2012 (II. 23.) a 2012. évi önkormányzati költségvetésről

2012. évi költségvetési rendelet.pdf

2012. évi költségvetési rendelet mellékletei.pdf

6/2012. (IV.25) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

6/2012 (IV.25.)

6-2012 m (IV.25.) .pdf

11/2012. (VII. 18.) a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

11-2012 (VII.18.).pdf
 

15/2012 (IX.13.) a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

15-2012 (IX.13.).pdf

18/2012 (XI.30.) a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

18-2012 (XI.30.).pdf

3/2013 (II.15.) 2013.évi önkormányzati költségvetésről

3-2013 (II.15.).pdf

3-2013m (II.15.) .pdf

3-2013 (II.15.)_m1.pdf

3-2013 (II.15.)_m2.pdf

4/2013 (II.15.) a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

4-2013 (II.15.)_.pdf

6/2013 (IV.16.) a 2012. évi költségvetésről szóló 4/2012 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

6-2013 (IV.16.).pdf

7/2013 (IV.16.) Dunabogdány Község 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

7-2013 (IV.16.).pdf

7-2013 m (IV.16.).pdf

8/2013 (IV.16.) a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól

8-2013 (IV.16.).pdf

9/2013 (IV.16.) a településképi véleményezési eljárásról

9-2013 (IV.16.).pdf

10/2013 (IV.16.) a településképi bejelentési eljárásól

10-2013 (IV.16.).pdf

11/2013 (V.9.) a fizető parkolási rendszerről

11-2013 (V.9.).pdf

14/2013 (VI.17.) az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

14-2013 (VI.17.).pdf

15/2013. (IX. 17.) a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

15-2013 (IX.17.).pdf

17/2013. (X. 31.) a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

17-2013 (X.31.).pdf

20/2013 (XII.4.) a köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól

20-2013 (XII4.).pdf

21/2013 (XII.4.) az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

21-2013 (XII.4.).pdf

22/2013 (XII.4.) a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/1997. (I. 6.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

22-2013 (XII.4.).pdf

1/2014 (II. 6.) a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1-2014 (II.6.).pdf

2/2014. (II. 6.) a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

2-2014 (II.6.).pdf

3/2014. (II. 13.) a 2014. évi önkormányzati költségvetésről

3-2014 (II.13.).pdf

3-2014 (II.13.)m.pdf

8/2014. (IV. 15.) a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

8-2014 (IV.15.).pdf

8-2014 (IV.15.)m.pdf

4/2014 (III.5.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 
4-2014 (III.5.).pdf.pdf
 
16/2014 (XI. 13.) a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
16-2014 (XI.13.).pdf

20/2014 (XII.2.) a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
20-2014 _(2015. átmeneti gazdálkodás_).pdf
 
1/2015. (II. 25.) a 2015. évi önkormányzati költségvetésről
1-2015 (II.25.).pdf
 
2/2015. (II. 25.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
2-2015 (II.25.).pdf
 
3/2015. (V. 14.) a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
3-2015 (V.14.).pdf
 
4/2015. (V. 14.) Dunabogdány község 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
4-2015 (V.14.).pdf
 
7/2015. (VIII. 26.) a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X.7.) rendelet módosításáról
7-2015 (VIII.26.).pdf
 
8/2015. (IX. 23.) a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
8-2015 (IX.23.).pdf
 
9/2015. (IX. 23.) a szociális célú tűzifa támogatásról
9-2015 (IX.23.).pdf
 
10/2015. (IX. 23.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj juttatási feltételeiről és az elbírálás szabályairól szóló 9/2002. (VIII. 30) rendelet hatályon kívül helyezéséről
10-2015 (IX.23.).pdf
 
11/2015. (XII. 16.) a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
11-2015 (XII.16.).pdf
 
13 /2015. (XII. 16.) a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
13-2015 (XII.16.).pdf
a