Bizottságok

Népjóléti, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság
Elnöke: Dr. Hidas András
Tagjai:  Gräff Albertné
             Rácz Balázs
             Rokfalusy Balázs
          
          

Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke: Rácz Balázs
Tagjai:  Dr. Hidas András
             Gräff Albertné
             Spanisberger János
          
          

          

Vagyonnyilatkozatokat Kezelő, Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság
Elnöke: Rácz Balázs
Tagjai: Gräff Albertné

            Spanisberger János